Bonn Acoustic OÜ TTÜ akustikalaboris

TTÜ mehaanika ja tööstustehnika instituudi akustikalabor on Eestis esimene ning kogu lähiregioonis kaasaegseim ja kvaliteetseima mõõteaparatuuriga heliisolatsiooni katsekeskus.

Akustikalabori avamisel demonstreerisid professor Jüri Lavrentjev ning dotsent Hans Rämmal meelelahutuslikul viisil labori võimalusi.

Akustikalabori loomist on toetanud Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond ja Innovaatiliste Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogiate Arenduskeskus IMECC

TTÜ Akustikalabori esimeseks kliendiks erasektorist, oli au olla Bonn Acoustic OÜ’l

TTÜ mehaanika ja tööstustehnika instituudi akustikalabor on Eestis esimene ning kogu lähiregioonis kaasaegseim ja…

Posted by Tallinna Tehnikaülikool on 14. veebruar 2018. a.

helis summatav paneel akustikalaboris